Regulamin

Informacje ogólne

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie zdrowie-higiena.pl.

Sprzedającym jest firma CEETAL-POL Sp. z o.o. zarejestrowana pod adresem: ul. Wrocławskiej 82, 81-530 Gdynia, tel/fax: (58) 664-64-44/45, e-mail: info@zdrowie-higiena.pl, NIP: 585-001-12-34, KRS 0000185654 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

1. Sklep internetowy zdrowie-higiena. prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej: zdrowie-higiena.pl  W szczególnych przypadkach zamówienia mogą być składane również telefonicznie bądź emailem.

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie zdrowie-higiena. są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne zarówno od wad fizycznych jak i prawnych.

3. Ceny prezentowane na stronach sklepu zdrowie-higiena. są podane w kwocie netto oraz w kwocie brutto. Na życzenie Klienta sklep wystawia fakturę VAT.

4. Wszystkie opisy produktów zawarte na stronie zdrowie-higiena.pl są wyrazem opinii sklepu o sprzedawanych produktach i nie stanowią one etykiety produktu, która zawarta jest w kartach technicznych i kartach charakterystyki produktów.

Zamówienia

1. Wiążąca dla stron transakcji jest cena brutto widniejąca przy produkcie w momencie składania zamówienia przez Klienta na stronie z potwierdzeniem zamówienia.

2. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości email lub telefonicznej z potwierdzeniem złożonego zamówienia od pracownika sklepu. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Klientem oraz Sprzedającym.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.

4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie.

5. W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie zamówienia).

6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 

Wysyłka

1. Klient po złożeniu zamówienia jest informowany w ciągu 24h pocztą elektroniczną o przyjęciu zamówienia oraz o wstępnym terminie wysyłki i przybliżonym koszcie dostawy.

2. Termin realizacji zamówienia nie powinien być dłuższy niż 7 dni roboczych. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż określone 7 dni robocze wówczas pracownik sklepu skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania o opóźnieniu realizacji zamówienia i potwierdzenia chęci dalszej jego realizacji. Termin realizacji to czas jaki upływa od zamówienia towaru do jego wysłania.

3. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia w ciągu 5 dni roboczych z winy zamawiającego (np. błędny numer telefonu) zostanie ono anulowane.

4. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej (JAS-FBG). Koszt wysyłki pokrywa Sprzedający.

 

Płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: 

  • Płatność gotówką przy odbiorze własnym w siedzibie firmy - ul. Wrocławska 82, 81-530 Gdynia
  • Przelew lub inne formy płatności udostępniane przez pośrednika przelewy24.pl (przesyłka wysyłana jest po zaksięgowaniu wpłaty) 

 

Reklamacje i zwroty

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z towaru zakupionego w naszym sklepie klient może zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony (dotyczy to również opakowania). Towar powinien zostać odesłany przez Kupującego w takim stanie, jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i instrukcją. Sklep gwarantuje zwrot wartości produktu w ciągu 7 dni od daty otrzymania przesyłki. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto wskazane przez Kupującego. Koszt odesłania towaru pokrywa Kupujący. Reklamacja produktu może nastąpić z następujących powodów: 

  • wady technicznej towaru
  • wady powstałej w wyniku dostawy (warunkiem koniecznym przyjęcia tego typu reklamacji jest spisanie wraz z dostarczycielem, pracownikiem Poczty lub kurierem, protokołu reklamacyjnego)

2. Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkód oraz jak najszybciej skontaktować się z obsługą sklepu. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt zdrowie-higiena. nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

 

Postanowienia końcowe

1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w  celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu zdrowie-higiena. są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do sklepu.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.